• Behçet ve Ailevi Akdeniz Ateşi Hastaları Derneği
  • Başkan Fatih Metin 0543 269 95 42
  • Başkan Yard. Ferhat YERGÜN 0539 301 93 72
  • behcetdernek@gmail.com


Tüm Yönleriyle Nadir Hastalıklar Kitabı Yayımlandı

2017 yılında yapılan Uluslararası Nadir Hastalıklar Paneli ve Çalıştayında belirlenen bir dizi eylem planları içinde farkındalığın artırılması amacı ile Tüm Yönleriyle Nadir Hastalıklar Kitabı Yayımlandı. 

Derneğimizide temsil ettiğimiz kitabın genetik/kronik nadir hastalıkların tedavisinde yeni gelişmelere katkı sunmasını temenni ederiz.

Tüm Yönleriyle Nadir Hastalıklar Kitabı Yayımlandı.

Behçet ve Ailevi Akdeniz Ateşi Hastaları Derneği.